Service felsökning och avhjälpa fel på plats.


Reparation verkstad eller på plats.


Installation både hård och mjukvara.


Reservdelar hitta rätt del.


Utbildning servicepersonal och användare.


Printshop dokumentera nummerserier för att undvika dubbletter.

                       T.ex: typskylt och provrörsetiketter.


Streckkoder hur kan de användas, vad blir rätt och vad blir fel.


RFID vill ni ha hjälp att förstå hur detta hänger ihop:

EPC Tag URI urn:epc:tag:gid-96:31415.271828.1414
EPC Binary Encoding (hex) 350007AB70425D4000000586